نام کاربری رمز عبور  فراموشی رمز عبور

درباره ما

 

شرکت ایده پردازان الکترونیک در زمستان سال 1388 با مدیریتی جوان و مبتکر کار خود را بر پایه اجرا و پیاده سازی بزرگترین و قدرتمندترین سامانه ارسال پیام کوتاه در فضای مجازی ایران آغاز کرد و پس از ماه ها تلاش بی وقفه کارشناسان و مهیا کردن بستری مناسب جهت بکارگیری خلاقترین جوانان متخصص ایرانی توانست در خرداد ماه سال 1389 تارنمای www.IPElectronic.com را بطور رسمی افتتاح نماید و تمام فعالیت های حرفه ای خود را با این نام به بازار داخلی معرفی نماید. پس از سپری شدن زمان و پیشرفت غیر قابل توصیف ایده پردازان تارنمای پیامکی ایران به آدرس www.SMS.ir ، مدیریت تارنمای ایران به آدرس www.CMS.ir ، میزبان تارنمای ایران به آدرس www.SERVER.ir و تارنمای www.IPe.ir در مرکزیت این مجموعه عظیم با شعار ایده هایی برای تغییر رونمایی گردید. ایده پردازان وظیفه پشتیبانی و حفظ کیفیت ارائه خدمات توسط هولدینگ ها را دارد. امید است در راهی که پا نهاده ایم با یاری پروردگارمان موفق بوده و در خدمت گزاری به مردمان این دیار پارسی زبان سربلند باشیمشرکت ایده پردازان الکترونیک در زمستان سال 1388 با مدیریتی جوان و مبتکر کار خود را بر پایه اجرا و پیاده سازی بزرگترین و قدرتمندترین سامانه ارسال پیام کوتاه در فضای مجازی ایران آغاز کرد و پس از ماه ها تلاش بی وقفه کارشناسان و مهیا کردن بستری مناسب جهت بکارگیری خلاقترین جوانان متخصص ایرانی توانست در خرداد ماه سال 1389 تارنمای www.IPElectronic.com را بطور رسمی افتتاح نماید و تمام فعالیت های حرفه ای خود را با این نام به بازار داخلی معرفی نماید. پس از سپری شدن زمان و پیشرفت غیر قابل توصیف ایده پردازان تارنمای پیامکی ایران به آدرس www.SMS.ir ، مدیریت تارنمای ایران به آدرس www.CMS.ir ، میزبان تارنمای ایران به آدرس www.SERVER.ir و تارنمای www.IPe.ir در مرکزیت این مجموعه عظیم با شعار ایده هایی برای تغییر رونمایی گردید. ایده پردازان وظیفه پشتیبانی و حفظ کیفیت ارائه خدمات توسط هولدینگ ها را دارد. امید است در راهی که پا نهاده ایم با یاری پروردگارمان موفق بوده و در خدمت گزاری به مردمان این دیار پارسی زبان سربلند باشیم..